کلیدواژه‌ها = اطفال
پیامدهای شکستگی ستون فقرات توراسیک و لومبار در اطفال

دوره 41، شماره 720، خرداد و تیر 1402، صفحه 364-372

10.48305/jims.v41.i720.0364

احمد پیریائی؛ علی عبدلی؛ محمدرضا ساعتیان؛ میثم علیمحمدی؛ محمدعلی سیف ربیعی


بررسی عوامل خطر Multiple Sclerosis اطفال در استان اصفهان: با تمرکز ویژه بر نقش بلوغ

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 335-339

مسعود اعتمادی‌فر؛ پدرام معینی؛ ساناز معصومی؛ امین باقری قلعه سلیمی؛ علی علوی؛ محبوبه فریدن اصفهانی


بررسی علل ازوفاژیت در کودکان مبتلا به ازوفاژیت مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 871-878

مژگان زحمتکشان؛ خدیجه سادات نجیب؛ محدثه استوار؛ بیتا گرامی‌زاده