کلیدواژه‌ها = عمل جراحی
ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 758-763

10.22122/jims.v38i595.13243

کوکب بصیری مقدم؛ فاطمه حسینی‌ مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ علی غلامزاده کافی؛ حوریه محیاپور؛ مریم مرادی


بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخم‌های ناشی از واریس پا

دوره 38، شماره 568، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 165-171

10.22122/jims.v38i568.12664

عباس ساروخانی؛ سید وحید سیدطبایی


بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تجویز داروی Donepezil بر میزان بروز اختلالات شناختی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 228-234

مجتبی منصوری؛ سید غلامرضا معصومی؛ الناز ایزدی


عوارض قلبی- ریوی در جراحی‌های غیرقلبی بیماران مبتلا به پرفشاری شریان ریوی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 351-357

محمد گل پرور؛ ملیکا امامی؛ علی مهرابی کوشکی