کلیدواژه‌ها = ایسکمی
رتینوپاتی ایسکمیک پرولیفراتیو مقاوم یک‌طرفه در یک کودک مبتلا به نوروفیروماتوز نوع 1؛ گزارش موردی

دوره 40، شماره 704، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1138-1142

10.48305/jims.v40.i704.1138

محمد ملک احمدی؛ علیرضا دهقانی؛ حشمت اله قنبری؛ مهدی توکلی


تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص‌های تست ورزش در افراد با علایم آنژین صدری پایدار

دوره 36، شماره 489، مهر و آبان 1397، صفحه 838-844

10.22122/jims.v36i489.10331

مریم مهرابی؛ خسرو ابراهیم؛ حسن رجبی‌مقدم؛ سجاد احمدی‌زاد


تأثیر آگونیست گیرنده‌ی آدنوزین و اسید اسکوربیک بر فراساختار نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 862-869

محمد زمانی؛ منصوره سلیمانی؛ اکرم علیزاده؛ مجید کاتبی


بررسی اثر پیش‌تغذیه‌ی روغن دانه‌ی خرفه (Portulaca Oleracea) بر حجم سکته‌ی مغزی (MCAO Model) در مدل جانوری رت

دوره 33، شماره 344، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1197-1210

مرضیه ورناصری؛ مهدی رهنما؛ محمدرضا بیگدلی


تشخیص زودهنگام ایسکمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3127-3136

مجید وفایی زاده؛ عباس عرفانیان امیدوار؛ عباس فروتن