کلیدواژه‌ها = علایم بالینی
بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2065-2072

زهرا سید بنکدار؛ سیاوش نصیری؛ منصور کریمی‌فر؛ ‌هادی کریم‌زاده؛ منصور ثالثی؛ پیمان متقی


بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1464-1470

زهرا شهشهان؛ مجتبی اکبری؛ سید مرتضی حیری طباطبائی زواره


بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 885-891

فرزاد قشلاقی؛ احمد یراقی؛ الهه هاشمی