کلیدواژه‌ها = مقاومت دارویی
مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان

دوره 40، شماره 685، مهر و آبان 1401، صفحه 654-658

10.48305/jims.v40.i685.0654

شیما سادات فرزانه؛ فاطمه نوروزی؛ حسین فاضلی؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی


مروری بر کاندیدا اوریس، قارچ بیماری‌زای نو ظهور مقاوم به دارو

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 550-562

10.48305/jims.v40.i680.0550

فاطمه صفری؛ کاظم احمدی کیا؛ سید حسین میرهندی


سنجش میزان بیان ژن‌های mecA و blaZ در سویه‌های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی‌سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن‌ها

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1062-1067

حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده‌باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی‌فر؛ فریبا کرامت؛ محمد رضا عربستانی


پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3194-3201

سمیرا عباسی؛ مجید محمد بیگی