کلیدواژه‌ها = باروری
بررسی ارتباط بین تیتر آنتی‌مولرین آنتی‌بادی با شدت بیماری Systemic lupus erythematosus در زنان در سن باروری

دوره 37، شماره 541، مهر و آبان 1398، صفحه 1054-1060

10.22122/jims.v37i541.12138

مریم موسوی؛ بهرام پاکزاد؛ زهرا سیدبنکدار؛ مهدی خواجه آزاد


عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1717-1723

سیده زهرا علامه؛ سپیده خدائی؛ مجید خزاعی


نقش لپتین در باروری

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1701-1713

فاطمه السادات امجدی؛ انسیه صالحی؛ شقایق حق جوی جوانمرد