کلیدواژه‌ها = آکنه ولگاریس
ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3008-3015

غلامحسین غفارپور؛ وحید ابراهیمی وسطی کلایی؛ میرهادی عزیزجلالی


مقایسه‌ی پروتوکل‌های مختلف درمان خوراکی آزیترومایسین در درمان آکنه ولگاریس

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3028-3033

فرحناز فاطمی نایینی؛ هومن اکرمی


بررسی ارتباط بین گروه‌‌های خونی ABO و Rh و نوع شدید آکنه ولگاریس

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3034-3039

غلامحسین غفارپور؛ گلاره غفارپور؛ محمدرضا قاسمی


مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1894-1900

گیتا فقیهی؛ آناهیتا والی؛ نفیسه صراف بانک؛ الناز احمدیه