کلیدواژه‌ها = تستوسترون
اثرات تجویز داخل بطن مغزی سالمون کلسی تونین بر پارامتر های اسپرمی در موش های صحرایی

دوره 41، شماره 725، مرداد و شهریور 1402، صفحه 511-516

10.48305/jims.v41.i725.0511

کاوه رحیمی؛ جواد ساجدیان فرد؛ مسلم ریاحی؛ سعید نظیفی


بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت‌های ویستار نر

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-15

فرید نصر اصفهانی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مریم مؤتمر؛ سعیده بحرانی؛ زهراالسادات مرتضوی


اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون، گنادوتروپین‌های هیپوفیزی و ساختمان بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 191-199

حوریا سید حسینی قهه؛ داود سهرابی؛ مریم موسوی؛ مریم قنبری گرگانی؛ سمیرا سرشار؛ سعیده مظوم‌زاده؛ زهرا حسینی


مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2032-2038

فرهاد تدین؛ مهدی ملت؛ محمد هاتف خرمی؛ امیر عباس شه دوست؛ فاطمه سادات حق دوست