کلیدواژه‌ها = هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری و منیزیوم سرم در بیماران همودیالیزی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 808-810

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری


مطالعه‌ی ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سویه‌های کلینیکی جداشده از بیماران آندوسکوپی‌شده

دوره 31، شماره 223، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-8

معصومه مدحی؛ شراره مقیم؛ فرخنده پورسینا؛ پیمان ادیبی؛ فرزاد خادمی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ حاجیه قاسمیان صفایی


ارزیابی و مقایسه‌ی آثار و هزینه‌های آزمون‌های غیر تهاجمی تشخیص میکروب هلیکوباکتر پیلوری

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1326-1333

شادی کاظمی؛ حامد دقاق‌زاده؛ یلدا کاظمی؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ فیروزه معین‌زاده؛ مجید داوری؛ حمید توکلی؛ محمد حسن امامی


تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان

دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390، صفحه 882-889

حسین صانعیان؛ سمیرا لایق؛ حمید رحیمی


استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 65-73

محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی؛ نگار صعود