کلیدواژه‌ها = دیابت نوع II
تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390، صفحه 988-996

ناصر رحیمی؛ سید محمد مرندی؛ مهدی کارگرفرد


تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 722-732

ناصر رحیمی؛ سید محمد مرندی؛ مهدی کارگرفر


کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی

دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 86-94

مرجان منصوریان؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ ایرج کاظمی؛ فرید زایری؛ مسعود سهیلیان