کلیدواژه‌ها = آرتریت روماتویید
نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 408-415

سپیده حجازی؛ کامیلا هاشم‌زاده؛ مریم صاحباری


بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2620-2627

منصور ثالثی؛ مریم امامی؛ محمود مصطفوی؛ آرش زاهد؛ زیبا فرج زادگان؛ منصور کریمی‌فر


تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1270-1276

منصور ثالثی؛ هنگامه جمشیدی؛ زیبا فرج زاد‌گان؛ هادی کریم‌زاده


بررسی سلول‌های CD4+Foxp3+Treg و CD8+Foxp3+Treg در مبتلایان به آرتریت روماتویید

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1412-1419

مهتاب تاپاک؛ علیرضا عندلیب؛ پیمان متقی؛ شادی بابازاده؛ عباس رضایی؛ منصور ثالثی


تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 344-352

منصور ثالثی؛ سمیه صادقی حداد زواره؛ پیمان نصری؛ نسرین نامداری قرقانی؛ زیبا فرج‌زاد‌گان


گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 188-195

رضا باورصاد شهریپور؛ سید احسان محمدیانی نژاد؛ سید آیدین ساجدی؛ شهرام ترحمی