کلیدواژه‌ها = سلنیوم
نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

دوره 40، شماره 678، مرداد و شهریور 1401، صفحه 481-489

10.48305/jims.v40.i678.0481

علیرضا رنجبریان؛ ستاره حقیقت؛ محمد حسین یزدی؛ سپیده اربابی بیدگلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر سلنیوم دز بالا بر حداکثر فشار عضلات دمی در بیماران بدحال دریافت کننده‌ی خون بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 186-192

بابک علی کیایی؛ سمانه کرمی؛ سید تقی هاشمی؛ سارا موسوی


نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 408-415

سپیده حجازی؛ کامیلا هاشم‌زاده؛ مریم صاحباری


سطح سلینیوم سرم خون بیماران مبتلا به بیماری هوچکین و مقایسه‌ی آن با افراد سالم

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1420-1425

طالب آزرم؛ هدی آزرم؛ آرزو آزرم؛ مهدی تذهیبی