کلیدواژه‌ها = تمرین قدرتی
تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق

دوره 40، شماره 694، آذر و دی 1401، صفحه 908-916

10.48305/jims.v40.i694.0908

امیر شکیب؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف؛ جواد وکیلی


تأثیر تمرین قدرتی و استقامتی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1623-1631

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب‌الزمانی


مقایسه‌ی تأثیرات کینزیوتیپ و تمرین قدرتی بر درد زانو و قدرت عضله‌ی چهارسر رانی افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- ‌رانی

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1657-1668

سید مصطفی موسوی؛ خلیل خیام‌باشی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ هادی مرادی