کلیدواژه‌ها = وزن
بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2187-2197

فاطمه صفاری؛ شبنم جلیل‌القدر؛ ندا اسماعیل زاده‌ها؛ کیوان شریعتی نژاد


بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2437-2446

آوات فیضی؛ مهین هاشمی‌پور؛ سیلوا هوسپیان؛ زینب امیرخانی؛ رویا کلیشادی؛ کمال حیدری؛ علی سجادی؛ مسعود امینی