کلیدواژه‌ها = مهندسی بافت
مشخصه‌یابی داربست کامپوزیتی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-302

10.22122/jims.v37i521.10746

سحر قصوری؛ محسن ستایش‌مهر؛ اصغر طاهری کفرانی؛ پریسا دهقانی؛ علی والیانی


مقدمه‌ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست‌های مورد استفاده در آن

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 823-837

10.22122/jims.v36i488.10056

الهام قنبری؛ لیلا ناصری؛ مظفر خزاعی؛ محسن اکبری؛ فاطمه الهیان؛ سیدعباس میرزایی؛ اکرم علیزاده


بررسی اثر زخم‌پوش مهندسی بافت شده حاوی یون مس در بهبود زخم تمام ضخامت موش کوچک

دوره 36، شماره 478، خرداد و تیر 1397، صفحه 472-477

10.22122/jims.v36i478.9738

اکرم علیزاده؛ سمیرامیس پورمتعبد؛ گلناز خراسانی زاده؛ مریم انجم شعاع؛ اسماعیل شریفی


مطالعه‌‌ی رفتار سلولی داربست الکتروریسی شده‌ی پلی‌کاپرولاکتون/ژلاتین حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و ویتامین D3

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 387-392

منصوره ستاری؛ محمد رفیعی‌نیا؛ محمدتقی خراسانی؛ حسین صالحی رزوه


تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1597-1606

مظفر محمودی؛ علی صمدی کوچکسرایی؛ محمدرضا نعیمی جمال؛ سعید سامانی؛ مختار یعقوبی


مقایسه‌ی نشانگرهای سطحی 14 CDو 44CD در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) و سلول‌های کندروسیت تمایز یافته طی فرایند کندروژنز

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 621-630

روناک زارعی؛ بتول هاشمی بنی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ علی والیانی؛ فریبرز کیانپور؛ مریم علی اکبری


مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های بر پایه‌ی ابریشم بر تمایز کندروسیت‌های خرگوشی

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 740-751

میترا نعیمی؛ محمدحسین فتحی؛ محمد رفیعی‌نیا؛ شاهین بنکدار


بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش

دوره 31، شماره 261، آذر و دی 1392، صفحه 1865-1875

ناصر مهدوی شهری؛ ملیحه اکبرزاده نیاکی؛ مریم مقدم متین؛ مسعود فریدونی؛ رویا لاری


مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های آلژینات و کیتوسان- ژلاتین در تولید ماتریکس خارج سلولی در سلول‌های نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 82-91

مسعود قربانی؛ حمید بهرامیان؛ بتول ‌هاشمی‌بنی؛ زینب کریمی؛ نفیسه اسماعیل؛ محمد صالحی


بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3221-3231

محسن رادمهر؛ سعید کرباسی؛ مرتضی صادقی؛ سعید نوری خراسانی؛ عباس سعادت