کلیدواژه‌ها = میزان بقا
ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی

دوره 38، شماره 598، آذر و دی 1399، صفحه 811-817

10.22122/jims.v38i598.13219

زینب حقدوست؛ محمدرضا مبین؛ سعید امیدی


مقایسه‌ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم‌های خرد ‌شده، له ‌شده و بلوک

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 249-255

10.22122/jims.v37i520.11512

مریم ایران‌پور؛ علی خدارحمی؛ ابوذر پوررشیدی؛ محمد شفیعی؛ امید آذری؛ سجاده موحدی‌نیا؛ سفانه موحدی‌نیا


تأثیر استراتژی‌ها و عوامل کمورادیوتراپی بر بقای پنج ساله‌ی بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 982-990

سید کاظم میری‌نژاد؛ محمد حسین صومی؛ فرشاد سیدنژاد؛ امیر قاسمی جنگجو؛ مرتضی قوجازاده؛ محمد محمدزاده؛ علیرضا ناصری؛ بهنام نصیری؛ شهناز نقاشی


ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 112-120

فریبرز مکاریان؛ شیرین مکاریان؛ آرش رمضانی