کلیدواژه‌ها = مشاوره
تأثیر مشاوره‌ی جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 739-748

بهناز نجاتی؛ فریده کاظمی؛ سیده زهرا معصومی؛ پریسا پارسا؛ منوچهر کرمی؛ عذرا مرتضوی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری اصفهان

دوره 31، شماره 258، آذر و دی 1392، صفحه 1744-1755

سعیده دریازاده؛ فریدون مریمی


عملکرد حرفه‎ای داروسازان در تجویز داروهای بدون نسخه برای درخواست‌کنندگان مشاوره‌ی دارویی در زمینه‌ی سرفه، اسهال و چاقی

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 161-179

امیر زرگرزاده؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محسن چمن‌آرا