کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
ارتباط پلی‌مورفیسم rs6065668 و بیان ژن TOX2 با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 41، شماره 725، مرداد و شهریور 1402، صفحه 517-523

10.48305/jims.v41.i725.0517

فروغ عیدی خوش؛ زهره ولی زاده؛ عباس مریدنیا


بررسی تنوع آللی پلی‌مورفیسم VNTR در ژن مونوآمین اکسیداز A زنان و مردان جوان مشهدی

دوره 37، شماره 558، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1415-1421

10.22122/jims.v37i558.12624

صدیقه‌سادات حجتی؛ عباسعلی گائینی؛ هادی روحانی؛ محمد شریعت‌زاده


بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 310-315

10.22122/jims.v37i521.10698

منصور کریمی‌فر؛ هادی کریم‌زاده؛ زیبا فرج‌زادگان؛ خسرو اکبری؛ محمد موسایی‌پور؛ فرشید فتحی


بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان

دوره 33، شماره 340، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1019-1027

مهدی نیکبخت دستجردی؛ فاطمه‌السادات میرابوطالبی؛ زینب ابراهیمی


بررسی ارتباط پاپیلوماویروس انسانی تیپ 6، 11، 16 و 18 با سرطان پستان

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 368-377

مسعود دوستی؛ مهران بخشش؛ شکوه تقی‌پور ظهیر؛ علیرضا حاتمی؛ محمد شایسته‌پور؛ منصور مقیمی