کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی
تأثیر دو شدت متفاوت تمرینی تناوبی بر بیان ژن پروتئین‌هایBcl-2 وBax بافت عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی نر

دوره 40، شماره 676، مرداد و شهریور 1401، صفحه 451-458

10.48305/jims.v40.i676.0451

محسن غفاری مقدم؛ بهرام عابدی؛ عبدالعلی بنائی‌فر


تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل سیلی‌مارین بر آنزیم‌های کبدی در Ratهای نر مدل کبد چرب

دوره 38، شماره 606، بهمن و اسفند 1399، صفحه 989-995

10.22122/jims.v38i606.13642

مینو دادبان شهامت؛ مسعود شکی؛ سیده زلیخا هاشمی چاشمی


تأثیر مکمل‌دهی گلبرگ زعفران زیبا بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندواستاتین سرمی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 502-509

10.22122/jims.v36i479.10081

حسین نیک ملکی؛ بابک عدلی؛ خسرو میناوند؛ مجتبی دستجانی فراهانی؛ اسماعیل ارتگلی فراهانی


تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر متالوپروتئین‌های ماتریکس 9 سرمی و کسر جهشی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 176-183

10.22122/jims.v36i469.9676

حسین نیک ملکی؛ ندا خالدی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ خسرو میناوند