کلیدواژه‌ها = تومور
ارتباط بین طول تومور با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 764-768

10.22122/jims.v38i595.12630

مهسا خدادوستان؛ محمد مهدی فلاحتیان


بررسی و بهینه‌سازی دز رسیده به عدسی چشم در تکنیک‌های مختلف Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) برای درمان تومورهای ناحیه‌ی پیشانی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 828-833

مهنوش اصلانی؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ راضیه کریمی


تلومراز و درمان تومورهای مغزی

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2193-2208

مجید خیراللهی؛ رویا خواجه گودری؛ رضا قویمی