کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 610-616

10.22122/jims.v39i638.13266

ترانه راه نو؛ محمد حسن شاه‌حسینی؛ طاهر محمدیان؛ آتوسا فردوسی


بررسی ملکولی عوامل میکروبی در عفونت مجاری ادراری بیماران پیوند کلیه‌ی تب‌دار

دوره 35، شماره 463، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1923-1930

10.22122/jims.v35i463.8947

رویا شرکت؛ کامیار مصطفوی‌زاده؛ سارا مبارک؛ هانی اسماعیلیان؛ مجید یاران؛ سودابه رستمی


بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 321-329

مسعود مختاری؛ کیوان وسطی؛ تهمینه نریمانی؛ نفیسه‌السادات حسینی؛ شراره مقیم