فاکوماتوزها (سندرم های نوروکوتانئوس) استورج – وبر (SWS

نوع مقاله : Video Clip

نویسنده

دانشیار گروه اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  سندروم - استورج - وبر (SWS)         سندروم‌های نوروکوتانئوس یا فاکوماتوزها ضایعات ارثی یا اسپورادیک هستند که سبب درگیری پوست و سیستم عصبی می‌شوند. سندروم استورج-وبر با آنژیوم پوستی ناحیه صورت (خال شرابی رنگ) و آنژیوم‌های لپتومننژ و مغز مشخص می‌شود؛ تظاهرات نورولوژیک (SWS) عبارتند از عقب‌ماندگی ذهنی، همی‌پارزی سمت مقابل، همی‌آتروفی و همونیموس همی‌آنوپیا.

عنوان مقاله [English]

The Phakomatosis (Neurocutaneous Syndromes): Sturge-Weber Syndrome

نویسنده [English]

  • Ahmad Chitsaz
Associate Professor, Faculty of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Neurocutaneous syndromes or phakomatosis are inherited or sporadic conditions that feature lesions of both skin and nervous system. Sturge-weber syndrome (SWS) is characterized by a facial cutaneaous angioma (port-wine nevus) and an associated leptomeningeal and brain angioma; Neurological features of SWS are mental retardation, contra lateral hemiparesis and hemiatrophy and homonymous hemianopia.   Sturge-Weber Syndrome (SWS)