بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 پزشک عمومی، گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات سالید تومور، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: کربن فعال، به گروهی از مواد کربنی با سطح تخلخل بالا گفته می‌شود که به علت قدرت جذب بالا، به ویژه جذب مواد سمی در بدن، بسیار مورد توجه قرار دارند. از طرف دیگر، برخی مطالعات نشان داده‌ است ترکیب زغال فعال با برخی مواد، منجر به افزایش قدرت جذب آن می‌گردد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در موش صحرایی انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 15 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar تهیه و در سه گروه 4تایی و یک گروه 3تایی تقسیم شدند. به مدت 10 روز، هر روز یک بار به گروه اول محلول کربن فعال، به گروه دوم ژل موضعی کیتوزان حاوی کربن فعال 5 درصد، به گروه سوم فقط ژل کیتوزان 5 درصد به به سطح پوست، قسمت خلفی تنه‌ی موش‌های صحرایی به مساحت 1 سانتی‌متر مربع مالیده شد و در گروه چهارم، مداخله‌ای انجام نشد. در نهایت، پوست ناحیه‌ی تیمار شده به صورت موضعی بریده و با استفاده از هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد و میزان جذب کربن فعال در چهارگروه تعیین و مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین تجمع و نفوذ زغال در دو گروه زغال و کیتوزان به ترتیب 3/7 ± 0/23 و 9/4 ±0/18 بود و اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها دیده نشد. بیشترین تجمع و نفوذ زغال و تجمع سلول‌های التهابی در گروه کیتوزان و زغال فعال مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: استفاده از ژل موضعی زغال فعال همراه با کیتوزان، می‌تواند منجر به افزایش جذب پوستی زغال فعال در موش شود. از این رو، در موارد نیاز به جذب بالای زغال فعال، به احتمال زیاد ترکیب این ماده با کیتوزان می‌تواند کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Adding Chitosan on the Skin Deposition of Activated Charcoal in Male Rat Model

نویسندگان [English]

 • Tahmineh Peirouvi 1
 • Nadia Pashazadeh 2
 • Anahita Fathi-Azarbayjani 3
1 Associate Professor, Department of Histology, School of Medicine AND Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran
2 General Practitioner, Department of Histology, School of Medicine, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy AND Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background: Activated carbon (charcoal) is a group of high-porosity carbonaceous materials that are highly regarded due to their high adsorption capacity, especially the absorption of toxins in the body. On the other hand, some studies have shown that the combination of activated charcoal with certain substances increases its adsorption cost. The aim of this study was to investigate the effect of adding chitosan on the skin deposition of activated charcoal in rats.Methods: In this experimental study, 15 adult male Wistar rats were divided into three groups of four and one group of three. In the first group, chitosan topical gel, in the second group, chitosan topical gel containing 5% activated charcoal, and in the third group, the gel containing activated charcoal was rubbed to the skin surface of the posterior part of the rats' trunk area measuring one cm2, for ten days. The fourth group did not receive any treatment during the study period. Finally, the treated area of skin was cut locally and was stained using hematoxylin-eosin, and the amount of activated charcoal uptake was determined and compared.Findings: The mean accumulation and penetration of activated charcoal was 23.0 ± 7.3 and 18.0 ± 4.9 in the groups of activated charcoal plus chitosan and activated charcoal only, respectively, and there was no statistically significant difference between the two groups. The highest accumulation and penetration of activated charcoal was observed in the group of activated charcoal plus chitosan.Conclusion: Activated charcoal in the presence of chitosan gel can pass through the horny and granulosa stratums of the rats’ skin. Therefore, in cases of need to more absorption, this combination can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chitosan
 • Activated charcoal
 • Skin
 • Male
 1. Babar A, Panhwar I, Qureshi S, Memon S, Siddiqui Z. Utilization of biomass (Rice straw) to produce activated charcoal through single stage pyrolysis process. J Int Enviro Appl Sci 2019; 14(1): 1-6.
 2. Robert L, Labat-Robert J, Robert AM. Physiology of skin aging. Pathologie-biologie 2008; 57(4): 336-41.
 3. Venus M, Waterman J, McNab I. Basic physiology of the skin. Surgery (Oxford) 2010; 28(10): 469-72.
 4. Sies H, Stahl W. Nutritional protection against skin damage from sunlight. Annu Rev Nutr 2004; 24: 173-200.
 5. McLafferty E, Hendry C, Alistair F. The integumentary system: anatomy, physiology and function of skin. Nurs Stand 2012; 27(3): 35-42.
 6. Aktas O, Cecen F. Bioregeneration of activated carbon: A review. Int Biodeter Biodegr 2007; 59(4): 257-72.
 7. Sandri G, Rossi S, Bonferoni MC, Ferrari F, Zambito Y, Di Colo G, et al. Buccal penetration enhancement properties of N-trimethyl chitosan: Influence of quaternization degree on absorption of a high molecular weight molecule. Int J Pharm 2005; 297(1-2): 146-55.
 8. He W, Guo X, Xiao L, Feng M. Study on the mechanisms of chitosan and its derivatives used as transdermal penetration enhancers. Int J Pharm 2009; 382(1-2): 234-43.
 9. Mistry N. Guidelines for formulating anti-pollution products. Cosmetics 2017; 4(4): 57.
 10. Cameron C. Dermal reduction of urushiols using an activated charcoal formulated dermal care patch [Honors Thesis]. Berrien Springs, MI: Andrews University; 2011.
 11. Kerihuel JC. Effect of activated charcoal dressings on healing outcomes of chronic wounds. J Wound Care 2010; 19(5): 208-14.