نویسنده = فرشته محمدی زاده
بررسی توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1684-1694

احمد سبحان اردکانی؛ فرشته محمدی زاده؛ فاطمه صدر


ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1521-1528

آذر دانش شهرکی؛ شیدا شبانیان بروجنی؛ فرشته محمدی زاده؛ بهرام خرم قهفرخی؛ تاج‌السادات علامه