نویسنده = بهروز عطائی
بررسی شیوع هپاتیت B، هپاتیت C و عوامل خطر اصلی در معتادان تزریقی HIV مثبت در شهر اصفهان

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

کتایون طائری؛ نازیلا کسائیان؛ رضا فدائی نوبری؛ بهروز عطائی


بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 62-57

ایرج کریمی؛ مجتبی رستمی جلیلیان؛ صادق چینی کار؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ نوید جلالی؛ ناصر خسروی


مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 71-65

سید محمد رضا خادمی؛ مسعود امینی؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ پریسا شعاعی