نویسنده = پروین رجبی
بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig

دوره 33، شماره 344، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1211-1219

میترا حیدرپور؛ محمدحسین صانعی؛ پروین رجبی؛ آذین مومنی


مایکوزیس فونگوئیدس: اپیدمیولوژی در اصفهان، ایران

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2301-2308

فرحناز فاطمی نائینی؛ جمشید نجفیان؛ منصور صالحی؛ زهرا عظیمی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ پروین رجبی


با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 969-973

میترا حیدرپور؛ پروین رجبی؛ محمد علی رحیم لباف زاده


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی فر؛ پیمان متقی؛ زهرا سید بنکدار؛ هادی کریم زاده‌؛ پروین رجبی