نویسنده = سید مرتضی حیدری
بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2172-2178

مهران رضوانی؛ هلیا عمیدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید علیرضا حسینی؛ رضا اشراقی سامانی


مقایسه‌ی اثر مصرف ترکیب دو داروی کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر کاهش درد پس از عمل جراحی

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2441-2449

سید مرتضی حیدری؛ غلامرضا خلیلی؛ سمانه روحانی اصفهانی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی لیدوکایین، سولفات منیزیم و پروپوفول در پیشگیری از عوارض تنفسی متعاقب عمل لوزه‌برداری

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2178-2188

سید مرتضی حیدری؛ مجتبی رحیمی؛ سید جلال ‌هاشمی؛ بهرام فصاحت


اثرات سولفات منیزیم در ایجاد هیپوتانسیون کنترله در عمل جراحی ماستوئیدکتومی

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 31-23

مجتبی رحیمی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید احمد یراقی؛ سید جلال هاشمی؛ پژمان عامری نهوجی


توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 94-87

غلامرضا خلیلی؛ پروین ساجدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سهیلا نجمی