نویسنده = معصومه صادقی
بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1008-1015

نغمه ضیائی؛ معصومه صادقی؛ آرش اخلاقی؛ امید پیرجامی؛ مجید یاران؛ مسعود پورمقدس


بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 924-934

داوود شفیعی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ مریم حیدرپور؛ اسماعیل آقابابایی؛ محمد طلایی؛ نضال صراف زادگان


آیا فاکتورهای التهابی ICAM و VCAM می‌توانند وسعت درگیری عروق کرونر را در بیماران با آنژین پایدار پیش‌گویی کنند؟

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 499-506

نفیسه منتظری؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ صدیقه عسگری؛ محمد فرج‌اللهی؛ مجتبی اکبری؛ محمدرضا اخباری؛ سهیلا تیموری


کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 71-61

کامران پورمند؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ الهه رفایی؛ فهیمه اکرمی؛ محمد طلایی