نویسنده = فرزانه برزگر
بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 767-771

نظام‌الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ فرزانه برزگر؛ مجتبی نصوحیان


بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 15-21

سید احمد رضا اخوت؛ عبدالرضا نخعی؛ فرزانه برزگر؛ نظام الدین برجیس؛ زهرا دانش شهرکی؛ ملودی عمرانی نوا


گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-61

محسن میدانی؛ سعید سهیلی پور؛ فرزانه برزگر؛ میترا حیدرپور؛ حشمت اله شاکری