نویسنده = مهدی تیموری
بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی

دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 196-201

مسعود اعتمادی فر؛ احمد چیت ساز؛ مریم ملاباشی؛ اعظم مرادی؛ مهدی تیموری؛ شیرین اشک بوسی


مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

10.22122/jims.v28i109.190

محمد دهقانی؛ مهدی تیموری؛ فرشاد نکوئی؛ فریناز فتاحی


کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بیماران پس از عمل جراحی تعویض مفصل هیپ

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 733-741

محمد حسن ناصری؛ فرزاد پناهی؛ مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری