نویسنده = حسن رزمجو
مقایسه‌ی دو داروی خوراکی اسیفن و گاباپنتین بر پیشگیری درد پس از عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتومی

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2026-2032

حسن رزمجو؛ علیرضا پیمان؛ کوروش قارویی؛ سید محمد ابطحی


تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-55

حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ امین مسجدی؛ محمدساری محمدلی


بررسی نتایج عمل کراتکتومی فتورفراکتیو(PRK) جهت درمان نزدیک بینی باقی‌مانده از عمل لیزیک

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 519-526

علیرضا اشتری؛ حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ مهسا پاینده؛ شیوا رقایی