نویسنده = معصومه صادقی
میزان اعتبار سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در مقایسه با اسکن هسته‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین قلبی

دوره 38، شماره 568، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 172-179

10.22122/jims.v38i568.12457

معصومه صادقی؛ مسعود مصلحی؛ زهرا تیموری جروکانی؛ حامد شهرکی


بررسی ذخیره‌ی ضربان قلب و C-Reactive Protein با حساسیت بالا در افراد با و بدون سندرم متابولیک

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2085-2093

جعفر گلشاهی؛ یوسف خالدی؛ اسماعیل آقابابایی؛ معصومه صادقی؛ محمد هاشمی؛ حمید صانعی


تأثیر سطح سرب روی یافته‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی بطنی

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1269-1277

معصومه صادقی؛ لادن طاهری؛ جعفر گلشاهی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس


بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1724-1732

سید علی کاظمی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ رامین حیدری؛ مژگان قاری پور؛ الهیار گلابچی؛ دکتر نضال صراف زادگان


بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

مهرداد رشدی بنام؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ رضا مشایخی؛ شهرام طاهری؛ امیر عطاپور؛ نضال صراف زادگان؛ محمد آرش رمضانی؛ محمد رضا اخباری؛ ایرج جعفری پور؛ فریبا ملکی؛ رضا مددی


بررسی ارتباط عوامل خطر قلبی عروقی با تغییرات الکتروکاردیوگرام "برنامه‌ی قلب سالم اصفهان"

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 831-839

فروغ خادمی؛ معصومه صادقی؛ محمد آرش رمضانی؛ سید محمد هاشمی؛ نضال صراف زادگان