نویسنده = رضا مددی
ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1016-1023

حسن شمیرانی؛ کژال کریمی؛ رضا مددی


بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

مهرداد رشدی بنام؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ رضا مشایخی؛ شهرام طاهری؛ امیر عطاپور؛ نضال صراف زادگان؛ محمد آرش رمضانی؛ محمد رضا اخباری؛ ایرج جعفری پور؛ فریبا ملکی؛ رضا مددی


بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

رضا مددی؛ رامین حیدری؛ عبدالامیر عطاپور؛ کژال کریمی؛ مهرداد رشدی بنام؛ آذر امیر تیمور