نویسنده = فاطمه عبدی
بررسی مقایسه‌ای اثر ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و استفاده از پمپ وریدی (کنترل درد توسط بیمار) پس از سزارین

دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 215-221

عطاءاله قهیری؛ فرزانه فریدونی؛ فاطمه عبدی؛ امید کیان صدر


میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 253-258

حبیب اله حسینی؛ همایون ناجی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی زاده؛ عبداله رضایی


مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 259-265

عطاءاله قهیری؛ فاطمه عبدی؛ رامیا مستو؛ مژده قاسمی