نویسنده = غلامرضا معصومی
بررسی تأثیر دو دز داروی آگونیست آلفای میدودرین بر پیش‌گیری از وازوپلژی ناشی از پمپ قلبی- ریوی

دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396، صفحه 1249-1255

مجتبی منصوری؛ مریم اسماعیل‌زاده؛ غلامرضا معصومی


بررسی تأثیر تجویز پیش‌دستانه‌ی پاراستامول وریدی بر میزان درد حین و بعد ازعمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 756-762

الهام ملک احمدی؛ مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ محمد ابطحی


مقایسه‌ی اثر پنتوپرازول و رانیتیدین در پیش‌گیری از بروز عوارض گوارشی بعد از عمل در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر

دوره 34، شماره 376، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 270-276

غلامرضا معصومی؛ فاطمه فرح‌بخش؛ مهران شاه‌ زمانی؛ امیر میرمحمد صادقی


الگوی مسمومیت در اصفهان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2003-2010

غلامرضا معصومی؛ نسترن ایزدی مود؛ مجتبی اکبری؛ آیت الله سهرابی؛ یوسف خلیلی


عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1087-1098

نسترن ایزدی مود؛ متین شریعتی؛ احمد یراقی؛ فرزاد قشلاقی؛ غلامرضا معصومی؛ زهرا دانا سیادت


عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر

دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390، صفحه 890-900

نسترن ایزدی مود؛ نیـروانا تواهــن؛ غلامرضا معصومی؛ فرزاد قشــلاقی؛ زهرا دانا سیـادت؛ مهرداد ستاره؛ محمدرضا یزدانی اردستانی