نویسنده = محمدرضا اخلاقی
بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 591-597

علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت‌اله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی


مقایسه‌ی محلی نسبت کاپ به دیسک چشم چپ و راست افراد سالم با استفاده از تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT)

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2381-2387

مرضیه مختاری؛ حسین ربانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ محمدرضا اخلاقی


تأثیر لیزر فتوکواگولاسیون رتین به روش‌های Pattern Scan و تک نقطه‌ای در تغییرات ایسکمی رتین و نئوواسکولاریزاسیون آن در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی؛ یک کارآزمایی بالینی

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2288-2295

فرزان کیان ارثی؛ علیرضا جمشیدی مدد؛ علیرضا دهقانی؛ خدایار گلابچی؛ حشمت اله قنبری؛ محمدرضا اخلاقی


اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 467-474

حسن رزمجو؛ لیلا رضایی؛ حمید فشارکی؛ کبری نصراللهی؛ علیرضا پیمان؛ محمدرضا اخلاقی


مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

حیدرعلی معینی؛ فاطمه اسلامی؛ محمدرضا اخلاقی؛ افسانه نادری بنی؛ اکرم ریسمانچیان؛ علی نجفیان جزی پست