نویسنده = احمد چیت‌ساز
ارتباط بین کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی با سرمایه‌ی روان‌شناختی بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 34، شماره 377، خرداد و تیر 1395، صفحه 335-340

سعیده رهنما؛ زهرا باقرصاد؛ مریم شیرازی؛ احمد چیت‌ساز؛ مسعود اعتمادی‌فر


مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1391-1402

ابراهیم صادقی؛ غلامرضا شریفی؛ احمد چیت‌ساز؛ رضا شاه‌محمدی


بررسی ارتباط ژنوتیپی ژن گیرنده‌ی ویتامین D در دو گروه بیماران اسپورادیک و فامیلیال پارکینسونیسم

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1718-1727

مریم استاد شریف؛ رخساره معمار؛ مژگان اسدیان؛ مریم ایزدی؛ مرتضی جوادی‌راد؛ احمد چیت‌ساز


بررسی عملکرد محور غده‌ی پاراتیرویید در بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2122-2130

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محسن رحمانیان؛ مریم ایزدی بروجنی


کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391

محمدرضا نجفی؛ احمد چیت‌ساز؛ زهرا عسکریان


تأثیر یک دوره‌ی ورزش‌ درمانی در آب بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

مهدی کارگرفرد؛ احمد چیت‌ساز؛ سمیه عزیزی


بررسی تأثیر سیکل قاعدگی در بروز علایم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1696-1702

مسعود اعتمادی‌فر؛ احمد چیت‌ساز؛ هتاو قاسمی تهرانی؛ مسعود هراتی