نویسنده = سید رضا اسحاقی
سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2834-2841

فریبرز مکاریان؛ سید رضا اسحاقی؛ پرنیان تابش؛ آرش رمضانی؛ ندا عبد یزدان؛ فریبا‌ هاشمی؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی


شیوع عوامل خطر پوکی استخوان و نیاز به سنجش آن در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2055-2064

زهرا دانا سیادت؛ سیامک رحمانی؛ سید احمد محمودیان؛ سید رضا اسحاقی


وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 939-946

سید رضا اسحاقی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ مریم ملت اردکانی