نویسنده = علی محمد سبزقبائی
شیوع تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده و پایدار در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با عوامل مختلف

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 958-962

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ افسانه منطقی؛ احمد یراقی؛ نرگس معتمدی


فارماکواپیدمیولوژی چیست؟

دوره 33، شماره 359، آذر و دی 1394، صفحه 1953-1954

میرعلیمحمد سبزقبائی


پلی مرفیسم حذف و جایگزینی در ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین و ارتباط آن با انسداد آترواسکلروتیک گرافتهای وریدی پس از عمل CABG

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1622-1630

ندا زینلی؛ محمد ‌هاشمی؛ محسن میرمحمد صادقی؛ حمید میرمحمد صادقی؛ میرعلیمحمد سبزقبائی


مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند

دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390، صفحه 997-1006

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ شیرین‌السادات بدری


مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 812-823

نسترن ایزدی‌مود؛ حسنیه نادری؛ فرزاد قشلاقی؛ علی محمد سبزقبائی؛ زهرا دانا سیادت


کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا