نویسنده = فرهاد فاضل
بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 591-597

علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت‌اله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی


بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1290-1295

فرهاد فاضل؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ محمد رضا اخلاقی؛ سمیه عینی