نویسنده = منصور سیاوش
تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری

دوره 40، شماره 695، آذر و دی 1401، صفحه 931-941

10.48305/jims.v40.i695.0931

مژگان کریمی فر؛ منصور سیاوش


مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 368-374

10.48305/jims.v40.i673.0368

پریسا خدابنده شهرکی؛ مجتبی اکبری؛ عالیه طباطبایی؛ سینا مباشری زاده؛ منصور سیاوش


درمان زخم مقاوم دیابتی با استفاده از تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست؛ گزارش دو مورد

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2252-2259

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ منصور سیاوش؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری؛ امیرحسین سیادت


تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 715-721

محمد کاظم علیزاده؛ منصور سیاوش؛ محمد گرگ یراقی؛ الهه قاسمی ‌طوسی؛ میثم خوشاوی؛ مرضیه صالحی؛ اکبر حسن‌زاده