نویسنده = اکبر حسن زاده
بررسی تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی و رژیم غذایی سالم بر شاخص‌های انتروپومتریک و فشار خون کودکان دبستانی مبتلا به اضافه وزن و چاقی

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 412-421

فاطمه شهریارزاده؛ رویا کلیشادی؛ مریم فاتحی زاده؛ اکبر حسن زاده؛ غلامرضا عسکری


بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 70-81

حمیدرضا براهیمی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ فرزاده رجائی؛ اکبر حسن‌زاده؛ ام‌البنین کافشانی


ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

فرزانه بقال اصغری؛ مهناز نیک آئین؛ مریم حاتم‌زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن‌زاده