نویسنده = الهه نوری جاوید
مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 457-466

سرینه شاجانیان؛ مرجان قراگوزلو؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ میترا رفیعی


اثر داروی سیلی مارین بر بیان گیرنده‌ی کموکاینی 3CXCR مربوط به لنفوسیت‌های کمکی نوع 1

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 453-460

محدثه طغیانی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ محمد فضیلتی


بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد


جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1356-1364

حمیدرضا میرزایی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمد حسین صانعی؛ سید محسن حسینی؛ غلامرضا مهاجری؛ عباس طباطبایی؛ مظفر ‌هاشمی