نویسنده = علیرضا یوسفی
چه دلایلی برای انتخاب حرفه‌ی روان‌پزشکی وجود دارد؟ همه‌پرسی 277 دستیار و متخصص روان‌پزشکی ایرانی

دوره 31، شماره 264، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2005-2022

غلامحسین احمدزاده؛ غلامرضا قاسمی؛ بهار پور روشنی؛ پدرام خلیقی‌نژاد؛ ندا مسجدی


نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته

دوره 29، شماره 170، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2672-2686

غلامرضا قاسمی تودشکچویی؛ علیرضا یوسفی؛ علیرضا صنعتی؛ علی موحد


نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2177-2186

غلامرضا قاسمی‌ تودشکچوئی؛ مقداد رحمانی؛ مسعود نیک فرجام