نویسنده = ژاله ورشوساز
تهیه و ارزیابی برون‌تن پودر استنشاقی حاوی نانوذرات فلوکونازول جهت درمان عفونت‌های قارچی ریه

دوره 41، شماره 728، مرداد و شهریور 1402، صفحه 604-614

10.48305/jims.v41.i728.0604

سمیه تیموری؛ حمیدرضا انصاری؛ فاطمه شفیعی؛ ژاله ورشوساز


مقایسه‌ی پودر استنشاقی اریتروپوئیتین و فرم تزریقی آن در افزایش رتیکولوسیت‌های خون

دوره 31، شماره 264، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2031-2041

ژاله ورشوساز؛ محسن مینائیان؛ مریم سامی


اثر سمیت سلولی میسل‌های پلورونیک F127– پلی (متیل وینیل اتر– مالئیک اسید) حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌‌ی سلولی MCF-7

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 876-884

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا لاریان


تأثیر نانوکپسول‌های سیلیبین بر کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 661-674

محسن مینائیان؛ ژاله ورشوساز؛ نفیسه خالقی اصفهانی


آثار ضد التهاب کتوتیفن در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رات

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 138-149

ژاله ورشوساز؛ محسن مینائیان؛ اسماعیل ملانوری


ارزیابی سمیت سلولی نانومیسل‌های هدفمند گالاکتوزیله‌ی پلورونیک F127/L122 بارشده با دوکسوروبیسین بر سلول‌های HepG2

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2482-2492

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ ندا کلانتری


اثر سمیت سلولی نانوذرات هدفمند کیتوزان/ رتینوییک اسید/ آلبومین حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌ی سلولی HepG2

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2206-2216

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا علی محمد قلیچ‌خان


ارزیابی بیولوژیک لتروزول بارشده در نانوکپسول‌های لیپیدی بر روی رده‌ی سلولی MCF-7

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2169-2177

حجت صادقی علی‌آبادی؛ ابوالفضل کریمی‌منش؛ ژاله ورشوساز