نویسنده = حسینعلی یوسفی
میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630

10.22122/jims.v39i638.14259

مهناز سامی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسینعلی یوسفی؛ رضا کلانتری؛ نادر پسته چیان


ارزیابی فون پشه‌های خاکی‌ در کانون بومی لیشمانیوز پوستی در شهرستان دزفول سال 1397

دوره 38، شماره 593، آذر و دی 1399، صفحه 707-713

10.22122/jims.v38i593.13271

اکرم شفیعی؛ عباس مریدنیا؛ حسینعلی یوسفی؛ لیلا محبی؛ نادر پسته‌چیان


مقایسه‌ی فراوانی Blastocystis با روش مستقیم و کشت، در بین متقاضیان دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1013-1018

10.22122/jims.v37i540.12283

سمیه موسوی مبارکه؛ حسینعلی یوسفی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


بررسی شیوع آلودگی به کوکسیدی‌ها و تخم کرم‌ها در نمونه‌های خاک اماکن عمومی شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 577-582

فرناز حشمت؛ حسینعلی یوسفی؛ سپیده طلوعی؛ نادر پسته‌چیان


بررسی مقایسه‌ای شیوع آلودگی به گونه‌های Cryptosporidium در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis در مقایسه با گروه شاهد در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 390، مرداد و شهریور 1395، صفحه 793-798

نادر پسته چیان؛ مسعود اعتمادی فر؛ حسینعلی یوسفی؛ ندا اصلانی؛ مهری چیانی


بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Dot blot در تشخیص عفونت Cryptosporidium

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 589-593

فرزاد صالحی؛ رسول جعفری؛ سیده مریم شرفی؛ حسینعلی یوسفی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر فراکسیون‌های مختلف گیاه بنفشه‌ی معطر بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2139-2148

لیلا صالحی؛ غلامرضا اصغری؛ حسینعلی یوسفی؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 581-590

سید ابراهیم سجادی؛ عباسعلی اسکندریان؛ حسینعلی یوسفی؛ مرجان منصوریان؛ محمد طاهری


بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2827-2833

نادر پسته‌چیان؛ افشین رسولی؛ حسینعلی یوسفی


بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1267-1274

سعید عباسی؛ ریحانک طلاکوب؛ فرهاد سلطانی؛ حسینعلی یوسفی