نویسنده = الهام معظم
ناهنجاری‌های آشکار مادرزادی و عوامل خطر آن در استان اصفهان 94-1393

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 9-15

10.22122/jims.v37i513.10714

حیدرعلی داوری؛ زهرا جوانمردی؛ زهره هوشنگی؛ الهام معظم


بررسی درصد فراوانی بیماری von Willebrand در زنان با خونریزی شدید قاعدگی

دوره 36، شماره 492، مهر و آبان 1397، صفحه 949-953

10.22122/jims.v36i492.8499

فریبرز مکاریان؛ علیرضا صادقی؛ فریبا بهنام فر؛ آرمان سورانی؛ الهام معظم


بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392

دوره 33، شماره 342، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1120-1127

فرشته زمانی؛ الهام معظم؛ الهه معظم


راهکار طبابت بالینی پرتودرمانی (رادیوتراپی) در سرطان پستان

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2048-2058

شادی بابازاده؛ فریبرز مکاریان؛ حمید امامی؛ نادیا نجفی‌زاده؛ حمیرا حاج احمدیان؛ علیرضا عموحیدری؛ مهناز رعایایی؛ مریم طباطبائیان؛ مهری فقیهی؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم؛ مهری سیروس


عود موضعی- ناحیه‌ای سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پیگیری 25 ساله)

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1512-1521

شادی بابازاده؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطباییان؛ علیرضا عندلیب؛ پریسا رضایی؛ مهری فقیهی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ حمید امامی؛ مهناز رعایایی؛ فریبرز مکاریان؛ مژگان اعلم صمیمی؛ آتوسا ادیبی؛ اکبر حسن‌زاده؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم