نویسنده = عباس رضایی
بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد


مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

حمیدرضا میرزائی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ محمد سلیمانی؛ حمید کلانتری؛ حامد میرزائی؛ محمد اقبالی؛ محسن چمن‌آرا؛ محمد حسن تاج‌الدینی