نویسنده = سید علیرضا مرتضوی
بررسی ارتباط کیفیت خواب با شاخص توانایی شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 542-547

10.22122/jims.v37i527.8571

احمد محمودیان؛ کیوان ایران‌نژاد؛ علیرضا مرتضوی؛ نرگس معتمدی


بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394

دوره 36، شماره 467، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 77-82

10.22122/jims.v36i467.9202

آرین گلاب بخش؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ متین خانه زرین؛ سید علیرضا مرتضوی


بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص‌ توده‌ی بدنی جمعیت شاغل شهر اصفهان

دوره 35، شماره 457، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1720-1724

10.22122/jims.v35i457.9203

متین خانه زرین؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ آرین گلاب‌بخش؛ سید علیرضا مرتضوی


ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی رانندگان حرفه‌ای جهت صدور کارت سلامت

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 358-363

مریم سرایی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ عاطفه السادات مرتضوی