نویسنده = حسن نیک‌نژاد
پیشرفت‌های اخیر در روش‌ها و محلول‌های نگه‌دارنده‌ی اعضا به منظور استفاده در پیوند کبد و کلیه

دوره 37، شماره 557، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1388-1400

10.22122/jims.v37i557.12342

زهراسادات جمدی؛ پری‌ناز پرهیزگار؛ قاسم یزدان‌پناه؛ طاهره طیبی؛ رقیه تاراسی؛ حسن نیک‌نژاد


بررسی القای آپوپتوز توسط پلاسمای سرد اتمسفری به عنوان مکانیسم مرگ سلولی در رده‌ی سلولی سرطان دهانه‌ی رحم (Hela)

دوره 37، شماره 556، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1354-1360

10.22122/jims.v37i556.12226

طاهره طیبی؛ محیا امین‌رعیای جزه؛ محمدرضا خانی؛ بابک شکری؛ حسن نیک‌نژاد


بررسی اثر محیط فعال شده توسط پلاسما بر زیست‌پذیری رده‌های سلولی سرطان سینه (MDA-MB-231) و دهانه‌ی رحم (Hela)

دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398، صفحه 493-499

10.22122/jims.v37i526.10308

محیا امین رعیای جزه؛ محمد رضا خانی؛ بابک شکری؛ حسن نیک‌نژاد